A képzéssel kapcsolatos bővebb információk:

A képzésbe lépés feltételei:

A képzés megkezdésének feltételei: Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában    
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: -

 

A képzéshez tartozó modulok:

Blokk 1

  • 10866-12 Hulladékfeldolgozógép-kezelés 0 perc