A képzéssel kapcsolatos bővebb információk:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

Bővebb információk hamarosan!

A képzésbe lépés feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 41/2013. (V. 28.) VM rendelet 3. számú mellékletében a Mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: -

A képzéshez tartozó modulok:

Blokk 1

  • 10997-12 Állattartás 0 perc
  • 10998-12 Növénytermesztés 0 perc
  • 10999-12 Kertészeti alapok 0 perc
  • 11000-12 Mezőgazdasági géptan 0 perc
  • 11001-12 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 0 perc