A képzéssel kapcsolatos bővebb információk:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
Elméleti képzési idő aránya: 30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

Bővebb információk hamarosan!

A képzésbe lépés feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető a 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Kereskedelemmarketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: –

A képzéshez tartozó modulok:

Blokk 1

  • 10025-12 A kereskedelmi egység működtetése 0 perc
  • 11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása 0 perc
  • 10027-12 A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása 0 perc
  • 10028-12 Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása 0 perc
  • 10029-12 A műszaki cikkek forgalmazása 0 perc
  • 11497-12 Foglalkoztatás I. 0 perc
  • 11499-12 Foglalkoztatás II. 0 perc
  • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 0 perc