A képzéssel kapcsolatos bővebb információk:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720
Elméleti képzési idő aránya: 30 %
Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
Bővebb információk hamarosan!

A képzésbe lépés feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 12/2013. (III.28.) NGM rendelet 3. számú mellékletében az Elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: –

A képzéshez tartozó modulok:

Blokk 1

  • 100007-12 Informatikai és műszaki alapok 0 perc
  • 10320-12 Elektronikai berendezések 0 perc