A képzéssel kapcsolatos bővebb információk:

A képzésbe lépés feltételei:

A képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
Bemeneti kompetenciák:   a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Szakmai előképzettség:     
Előírt gyakorlat: -
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

A képzéshez tartozó modulok:

Blokk 1

  • 10867-12 Hulladékgyűjtő és -szállítás 0 perc