A képzéssel kapcsolatos bővebb információk:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 260-380
Elméleti képzési idő aránya: 30 %
Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
Bővebb Információ Hamarosan!

A képzésbe lépés feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet 3. számú mellékletében az Építészet
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: –

 

 

 

 

A képzéshez tartozó modulok:

Blokk 1

  • 10101-12 Építőipari közös tevékenység 0 perc
  • 11333-12 Általános kötéltechnika 100 perc
  • 11334-12 Kötéltechnika ipari környezetben 0 perc
  • 11335-12 Szabadidős sportok kötéltechnikája 0 perc
  • 11336-12 Mentés kötéltechnikával 0 perc