A képzéssel kapcsolatos bővebb információk:

A képzésbe lépés feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet 3. mellékletben a 7. Informatika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Egészségügyi alkalmassági követelmények: -
Pályaalkalmassági követelmények: -
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatás esetén kötelező

A képzéshez tartozó modulok:

Blokk 1

  • 10815-12 Információtechnológiai alapok 0 perc
  • 10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció 0 perc
  • 10833-12 Hálózati alapok 0 perc
  • 10834 -12 Számítógépes hibaelhárítás 0 perc
  • 11497-12 Foglalkoztatás I. 0 perc
  • 11499-12 Foglalkoztatás II. 0 perc
  • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 0 perc