A képzéssel kapcsolatos bővebb információk:

A képzés óraszáma: 480 – 720
Elméleti képzés: 40%
Gyakorlati képzés: 60%
Bővebb információk hamarosan!

A képzésbe lépés feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 41/2013. (V. 28.) VM rendelet 3. számú mellékletében a Mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: -

A képzéshez tartozó modulok:

Blokk 1

  • 10979-12 Növénytani és vállalkozási ismeretek 0 perc
  • 10980-12 Gallyazás, darabolás 0 perc
  • 10981-12 Fakitermelés 0 perc